Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego | Rada Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego

(KN ITP)

Pełna nazwa

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego

Skrót

KN ITP

Typ

Koło Naukowe

Wydział

Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Przewodniczący/a

Faustyna Finke

Adresy mailowe

faustyna.finke@student.put.poznan.pl

Strona internetowa

-

Facebook

https://www.facebook.com/knitp

Instagram

https://www.instagram.com/knitp_put


Opis działalności

Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego zrzesza studentów zainteresowanych szeroko rozumianym transportem publicznym. W ramach działalności bierzemy udział w licznych wykładach otwartych prowadzonych przez przedstawicieli branży oraz odwiedzamy zakłady produkcyjne. Prowadzimy również badania dotyczące infrastruktury oraz taboru. Ponadto większość członków angażuje się w przynajmniej jeden z naszych projektów. PUTcab jest to studencki projekt symulatora kabiny maszynisty. Obecnie na ukończeniu jest już drugi symulator, który będzie sukcesywnie rozwijany. Drugim projektem jest PUTrain, w pełni funkcjonalna lokomotywa w skali 1:5,5 przygotowywana specjalnie na coroczne zawody Railway Challenge oraz European Railway Challenge.