Samorząd Studentów Politechniki Poznańskiej (SSPP)

Podstawowe informacje o organizacji studenckiej :

Email: samorzad.studentow@put.poznan.pl

Strona internetowa: