Studenckie Koło Naukowe Elektroenergetyka (SKN Elektroenergetyka)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Elektryczny

Email: sknelektroenergetyka@gmail.com

Strona internetowa: www.elen.put.poznan.pl/

Opis:

SKN Elektroenergetyka zrzesza studentów, którzy interesują się szeroko pojętą elektroenergetyką i w tej dziedzinie rozwijają swoje zainteresowania. Są to studenci Wydziału Elektrycznego kierunków Elektrotechnika i Energetyka.