Studenckie Koło Doskonalenia Procesów (SKDP)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania

Email: skdp.pp@gmail.com

Strona internetowa: http://www.skdp.put.poznan.pl/

Opis:

Zajmujemy się rozwojem zainteresowań, pogłębianiem wiedzy i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów z zakresu procesów logistycznych jak również organizacji procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach.