Studenckie Koło Doskonalenia Procesów (SKDP)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania

Email: skdp.pp@gmail.com

Strona internetowa: www.skdp.put.poznan.pl