Studenckie Forum Business Centre Club (SF BCC)

Podstawowe informacje o organizacji studenckiej :

Email: poznan@sfbcc.org.pl

Strona internetowa: http://www.sfbcc.org.pl/poznan