Rada Kół Naukowych (RKN)

Podstawowe informacje o organizacji studenckiej :

Email: kontakt@rkn.put.poznan.pl

Strona internetowa: www.rkn.put.poznan.pl

Zarząd organizacji :

Opis:

Rada Kół Naukowych jest ciałem doradczym władz Politechniki Poznańskiej w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym. Opiniuje propozycję podziału środków materialnych przeznaczonych przez organy uczelni, dla kół naukowych i organizacji studenckich.