Koło Naukowego PUT Koncepcja (PUT_KON)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Email: maciej.slomian@student.put.poznan.pl

Strona internetowa: