Koło Naukowe PUT Chemistry (PUT Chemistry)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Technologii Chemicznej

Email: chemistry.put@gmail.com

Strona internetowa:

Opis:

Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe „PUT Chemistry” zrzesza studentów, którzy chcą zdobyć i pogłębić swoją wiedze z zakresu chemii, przemysł chemiczny oraz stosowanych w nim metod badawczych, a także osoby chcące pomóc w organizacji akcjach pro edukacyjnych prowadzonych na ternie wydziału oraz poza nim.