Międzywydziałowe Studenckie Koło Naukowe POLONIUM (MSKN Polonium)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Elektryczny

Email: mskn.polonium@gmail.com

Strona internetowa: www.polonium@put.poznan.pl