Mówcy Politechniki (MP)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania

Email: zuzanna.sikorska@mowcypolitechniki.pl, joanna.grzegorczyk@mowcypolitechniki.pl

Opis:

Strona internetowa: www.mowcypolitechniki.pl Facebook: https://www.facebook.com/mowcypolitechniki