Matrix (Matrix)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Email: matrix.put@gmail.com

Strona internetowa: https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-naukowe-Matrix-101484587942501

Opis:

Koło naukowe Matrix zajmuję się głównie badaniami związanymi z kompozytami polimerowymi. Tematyka prac podejmowana w ramach koła dotyczy m.in. zagadnień związanych z zastosowaniem surowców odpadowych w wytwarzaniu kompozytów polimerowych, zastosowanie biowęgla w modyfikacji polimerów technicznych czy też hybrydyzacją oraz zastosowaniem technik elastycznego wytwarzania.