Koło Naukowe Studentów Budownictwa (KNSB)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Email: knsbpp@gmail.com

Strona internetowa:

Opis:

Koło Naukowe Studentów Budownictwa powstało w odpowiedzi na oczekiwania ambitnych studentów chcących poszerzać swoja wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności. W skład KNSB wchodzą 4 sekcje tematyczne, które realizują projekty zgodne z zainteresowaniami należących do nich członków. Jednym z zadań koła jest pobudzenie studentów do większej aktywności, a także odejścia od biernej formy studiowania po przez aktywizowanie ich do częstszego korzystania z możliwości naukowych jakie stwarza uczelnia. Ponadto cyklicznie w kwietniu na terenie Politechniki Poznańskiej organizowana jest Ogólnopolska Studencka Konferencja Budowlana BUDMIKA, która jest największym tego typu wydarzeniem w Polsce. KNSB wydaje również magazyn ""Poliforum"", który tworzony jest przez członków koła. Jest to czasopismo związane z tematyką Budownictwa, Architektury oraz Inżynierii Środowiska.