Koło Naukowe Logistyka (KNL)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania

Email: knlogistyka@gmail.com

Strona internetowa: http://www.knl.put.poznan.pl/

Opis:

Koło Naukowe „Logistyka” (KNL) jest organizacją studencką, która działa od 2005 roku przy Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Do grona członków Koła Naukowego „Logistyka” należą przedstawiciele wielu kierunków – zrzeszamy studentów o zainteresowaniu logistycznym z różnych wydziałów. Działalność w Kole Naukowym „Logistyka” pozwala na realizację wyznaczonych celów, z których sztandarowym jest realizacja corocznej konferencji logistycznej. Ponadto uczestniczymy w konferencjach naukowych w całej Polsce, nawiązujemy kontakty ze środowiskami akademickimi jak i firmami z branży, organizujemy seminaria z udziałem teoretyków i praktyków, wycieczki do zakładów, czy wyjścia na targi logistyczne i warsztaty edukacyjne dla uczniów techników logistycznych. W ramach członkostwa w Kole Naukowym „Logistyka” wspólnie uczymy się być otwarci na poglądy innych oraz dążymy do wzajemnego zrozumienia, które niezbędne jest w realizacji wspólnych idei.