Koło Naukowe Budownictwa Drogowego (KNBD)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Email: knbd@put.poznan.pl

Strona internetowa: http://knbd.put.poznan.pl

Opis:

Członkowie Koła poszerzają swoją wiedzę na temat budownictwa drogowego (budowa i projektowanie dróg, inżynieria komunikacyjna, materiałoznawstwo, utrzymanie i diagnostyka nawierzchni drogowych) orpzez wykonywanie badań laboratoryjnych, udział w konferencjach/konkursach, spotkaniach z wykonawcami dróg, producentami materiałów drogowych i zarządcami sieci drogowej.