Koło Naukowe Technologii Ochrony Wód (KN TOW)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Email: kntow.put@gmail.com

Strona internetowa: