Koło naukowe PROgressio PROmotio (PROgressio PROmotio)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania

Email:

Strona internetowa:

Opis:

Studenci koła naukowego PROgressio PROmotio kreują i dbają o dobry wizerunek Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania Politechniki Poznańskiej: prezentujemy licealistom możliwości wydziału i uczelni, oprowadzamy wycieczki ze szkół średnich oraz zagraniczne, rozpowszechniamy wiedzę o kierunkach rozwoju i możliwościach jakie daje WBMiZ między innymi przez organizację takich wydarzeń jak Konferencja Inżynierii Biomedycznej oraz Seminarium.ziip.