Koło Naukowe PROGRESS rozwój przez Inżynierię bezpieczeństwa i ergonomię (KN PROGRESS)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania

Email: knprogress@wp.pl

Strona internetowa: http://www.progress.put.poznan.pl