Koło Naukowe Inżynierów Transportu Publicznego (KN ITP.)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Email: itp.put@gmail.com

Strona internetowa: http://knitp.put.poznan.pl/