Inżynieria Kreatywności (Inżynieria Kreatywności)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Informatyki

Email: inzynieria.kreatywnosci@put.poznan.pl

Strona internetowa: http://ik.put.poznan.pl/

Opis:

Koło naukowe Inżynieria Kreatywności rozpoczęło swoją działalność na Wydziale Informatyki Politechniki Poznańskiej w 2017 roku. Celem naszego koła jest rozwój zainteresowań studentów/doktorantów problematyką z zakresu: Architektury Systemów Komputerowych (ASK), budowy i analizy niezawodności systemów komputerowych, rozwoju internetu rzeczy IoT (sprzęt, oprogramowanie, zastosowania), organizacji wydarzenia RoboDay w zakresie tworzenia i wykorzystania komputerowych systemów wbudowanych, popularyzacji informatyki i robotyki wśród młodzieży z placówek oświatowych, inżynierii biznesowej w szczególności inżynierii produkcji, modelowania i analizy procesów biznesowych (MPB), prawa dla inżynierów w szczególności prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej, patentów, ochrony własności intelektualnej (OWI), zdobywania kompetencji miękkich w zakresie nauki kreatywności, działań innowacyjnych, przedsiębiorczości, efektywności osobistej, komunikacji interpersonalnej, programowania neurolingwistycznego (NLP).