KN CAAD FANTOMATYKA (KN FANTOMATYKA)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Architektury

Email: karolina.kowalczyk@student.put.poznan.pl

Strona internetowa: http://architektura.put.poznan.pl/n/strefa-studenta/kola-naukowe/kn-komputerowego-wspomagania-projektowania-fantomatyka/

Opis:

Cele i zadania Koła Naukowego 1. Koło Naukowe służy rozwojowi aktywności naukowej i społecznej studentów/doktorantów. 2. Celem Koła Naukowego jest rozwój zainteresowań studentów/doktorantów problematyką z zakresu: komputerowego wspomagania projektowania architektonicznego. 3. Zadaniem Koła Naukowego w zakresie, jest w szczególności: a) pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych, b) rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych, c) inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno – wychowawczego, d) realizowanie prac naukowo – badawczych prowadzonych przez Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej, e) udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej.