Erasmus Student Network Poznań (ESN Poznań)

Podstawowe informacje o organizacji studenckiej :

Email: zarzad@esnpoznan.pl

Strona internetowa: http://www.esnpoznan.pl/