Erasmus Student Network Poznań (ESN Poznań)

Podstawowe informacje o organizacji studenckiej :

Email: president.poznan@esn.pl

Strona internetowa: https://poznan.esn.pl

Opis:

Erasmus Student Network to ogólnoeuropejska sieć organizacji studenckich zajmująca się wspieraniem i rozwojem programów międzynarodowych wymian studenckich, w tym zwłaszcza programu Erasmus wśród studentów na własnej uczelni lub mieście oraz opieką nad studentami zagranicznymi przyjeżdżającymi w ramach tej wymiany. Na sieć ESN składa się około 15.000 członków z ponad 500 sekcji zakładanych przy uczelniach wyższych w 40 krajach, w tym ponad trzydzieści sekcji w Polsce. ESN wspiera integrację społeczną studentów międzynarodowych w danych krajach. Lokalne sekcje (oddziały organizacji) oferują wsparcie, wydarzenia oraz informacje zarówno dla studentów z wymiany, jak i stałych studentów zagranicznych. ESN dostarcza także informacji dotyczących programów wymiany studenckiej i szeroko rozumianej mobilności pozostałym studentom, planującym wymianę zagraniczną. ESN funkcjonuje na trzech poziomach: międzynarodowym, ogólnopolskim oraz lokalnym. W realizacji swoich celów ESN kieruje się tzw. The Causes of ESN (pl. motywy, przyczyny), czyli obszarami, w których ESN realizuje swoje aktywności na poziomie lokalnym. Są dosłownym przeniesieniem tego, w co wierzymy, naszej misji i celów jako organizacji na akcje, których podejmują się sekcje i które stają się źródłem kolejnych możliwości, inspiracji, partnerstw czy kooperacji. ESN skupia się na działaniu w sześciu obszarach: 1. culture 2. education & youth 3. environmental sustainability 4. health & wellbeing 5. skills & employability 6. social inclusion