Enactus Politechnika Poznańska (Enactus PP)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Inżynierii Zarządzania

Email: enactusput@gmail.com

Strona internetowa: http://enactus.put.poznan.pl/enactus/

Opis:

Jesteśmy grupą młodych, ambitnych, pełnych pasji i zaangażowania studentów Politechniki Poznańskiej, którzy w ramach międzynarodowego programu Enactus realizują projekty opierające się na koncepcji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR). Każdego dnia z uwagą obserwujemy otaczającą nasz rzeczywistość. Potrafimy słuchać i rozmawiać, dzięki czemu nie są nam obce problemy drugiego człowieka. Tam gdzie inni widzą przeszkody - my dostrzegamy możliwości. Podejmujemy wyzwania będące odpowiedzią na realne potrzeby otaczającej nas społeczności. Wiemy, czym jest idea zrównoważonego rozwoju. Ekologia, przedsiębiorczość, człowiek - wiemy na czym polega współistnienie tych pojęć. Z pomocą doradców biznesowych i opiekunów naukowych tworzymy modele biznesowe. Raz do roku przedstawiamy efekty naszej pracy na ogólnopolskim konkursie Enactus Poland Competition. Jury konkursu, w którym zasiadają prezesi, członkowie zarządu oraz dyrektorzy i menedżerowie największych firm w Polsce, wybiera najlepszy zespół, który reprezentuje Polskę podczas Enactus WordCup.