Koło Naukowe ,,BioInicjatywa” (BioInicjatywa)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Technologii Chemicznej

Email: bioinicjatywa@gmail.com

Strona internetowa: http://www.bioinicjatywa.put.poznan.pl

Opis:

Studenckie Koło Naukowe „BioInicjatywa” powstało w styczniu 2014 roku na Politechnice Poznańskiej. Koło jest odpowiedzią na coraz większe zainteresowanie studentów i doktorantów Wydziału Technologii Chemicznej naukami biologicznymi w aspekcie ich technologicznego wykorzystania. „BioInicjatywa” ma być mostem łączącym dwie dyscypliny naukowe: technologię chemiczną i biotechnologię.Głównym celem koła naukowego jest propagowanie świadomości proekologicznej wśród społeczeństwa, zwłaszcza wśród studentów. Działalność Koła Naukowego ma również na celu poszerzenie zainteresowań studentów, co jest realizowane poprzez popularyzowanie nauk interdyscyplinarnych łączących zagadnienia z zakresu chemii, biologii, technologii, inżynierii i ochrony środowiska. W ramach Koła odbywają się spotkania popularnonaukowe oraz warsztaty. Docelowo realizowanie mają być również własne projekty badawcze. Pod opieką pracowników naukowych członkowie „BioInicjatywy” mają możliwość brania udziału w pracy naukowo-badawczej nie objętej programem studiów. Prowadzone badania to kolejna okazja by udoskonalić swoje umiejętności i poszerzyć horyzonty myślowe.Członkowie Koła Naukowego aktywnie uczestniczą w konferencjach, sympozjach oraz innych wydarzeniach, w trakcie których są prezentowane wyniki działalności „BioInicjatywy”. Organizowane są również wycieczki do ośrodków naukowo-badawczych, zakładów przemysłowych oraz wyprawy rekreacyjne.