Akademickie Koło Naukowe Krótkofalowców SP3PET (AKN SP3PET)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Email: kontakt_sp3pet@put.poznan.pl

Strona internetowa: http://www.sp3pet.put.poznan.pl