Akademickie Koło Naukowe (AKN )

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Elektroniki i Telekomunikacji

Email: kolonaukowepi@gmail.com

Strona internetowa: