Akademicki Klub Lotniczy Politechniki Poznańskiej (AKL PP)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Inżynierii Transportu

Email: k.graczyk93@gmail.com

Strona internetowa: http://akl.put.poznan.pl