Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 7 przy Politechnice Poznańskiej (AK SEP nr 7)

Podstawowe informacje o kole naukowym :

Wydział: Wydział Elektryczny

Email: sep@put.poznan.pl

Strona internetowa: http://aksep.put.poznan.pl