Rada Kół Naukowych

Rada Kół Naukowych jest ciałem doradczym władz Politechniki Poznańskiej w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym. Opiniuje propozycję podziału środków materialnych przeznaczonych przez organy uczelni, dla kół naukowych i organizacji studenckich. Naszym zadaniem jest działanie na rzecz zrzeszania, rozwoju i integracji studenckiego ruchu naukowego.

Radę Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej tworzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych kół naukowych oraz organizacji studenckich. To studenci i absolwenci starający się pomóc i wesprzeć swoich kolegów przez kontakty, umiejętności organizacyjne oraz naukowe. Podstawowym zadaniem RKN jest współpraca i organizacyjne wspieranie studentów w charakterze naukowym, realizacja projektów promujących naszą Politechnikę oraz propagowanie osiągnięć (naukowych i kulturalnych) studentów Pragniemy stworzyć przy pomocy RKN forum, które w oparciu o tradycje Politechniki Poznańskiej stanowiłoby miejsce wspólnych działań studentów zrzeszonych we wszystkich kołach naukowych i organizacjach.

RKN to miejsce dla zdolnych i ambitnych studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Chcemy aby nasze projekty i codzienne funkcjonowanie pokazało, iż działalność naukowa jest nie tylko nużącym ślęczeniem nad książkami, ale stanowić ciekawą i rozwijającą alternatywę spędzania wolnego czasu. Jest inwestycją w przyszłość. Firmy zainteresowane współpracą ze Studenckimi Kołami Naukowymi Politechniki Poznańskiej  serdecznie zapraszamy! A studentów, którzy chcą nabyć wspaniałe doświadczenie w gronie kreatywnych, ambitnych i ciekawych ludzi zachęcamy do przystąpienia w szeregi Rady Kół Naukowych!