Partnerzy:

Rada Kół Naukowych (RKN)

Rada Kół Naukowych jest ciałem doradczym władz Politechniki Poznańskiej w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym. Opiniuje propozycję podziału środków materialnych przeznaczonych przez organy uczelni, dla kół naukowych i organizacji studenckich. Naszym zadaniem jest działanie na rzecz zrzeszania, rozwoju i integracji studenckiego ruchu naukowego.    Radę Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej tworzą przedstawiciele wszystkich uczelnianych kół naukowych oraz organizacji studenckich. To studenci i absolwenci starający się pomóc i wesprzeć swoich kolegów przez kontakty, umiejętności organizacyjne oraz naukowe. Podstawowym zadaniem RKN jest współpraca i organizacyjne wspieranie studentów w charakterze naukowym, realizacja projektów promujących naszą Politechnikę oraz propagowanie osiągnięć (naukowych i kulturalnych) studentów Pragniemy stworzyć przy pomocy RKN forum, które w oparciu o tradycje Politechniki Poznańskiej stanowiłoby miejsce wspólnych działań studentów zrzeszonych we wszystkich kołach naukowych i organizacjach.   RKN to miejsce dla zdolnych i ambitnych studentów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności. Chcemy aby nasze projekty i codzienne funkcjonowanie pokazało, iż działalność naukowa jest nie tylko nużącym ślęczeniem nad książkami, ale stanowić ciekawą i rozwijającą alternatywę spędzania wolnego czasu. Jest inwestycją w przyszłość.Firmy zainteresowane współpracą ze Studenckimi Kołami Naukowymi Politechniki Poznańskiej  serdecznie zapraszamy! A studentów, którzy chcą nabyć wspaniałe doświadczenie w gronie kreatywnych, ambitnych i ciekawych ludzi zachęcamy do przystąpienia w szeregi Rady Kół Naukowych!

inż. Filip Różański

Przewodniczący Rady Kół Naukowych

filip.rozanski@rkn.put.poznan.pl

przewodniczacy@rkn.put.poznan.pl

781 042 783


inż. Joanna Rachwał

Sekretarz, Członek Sekcji Kół i Organizacji

joanna.rachwal@rkn.put.poznan.pl

Kinga Szuszakiewicz

Przewodnicząca Sekcji Współpracy Zewnętrznej

kinga.szuszakiewicz@rkn.put.poznan.pl

inż. Adam Andrzejewski

Przewodniczący Sekcji Kół i Organizacji

adam.andrzejewski@rkn.put.poznan.pl

kolaiorganizacje@rkn.put.poznan.pl

Karol Piątek

Przewodniczący Sekcji Marketingu

karol.piatek@rkn.put.poznan.pl

marketing@rkn.put.poznan.pl

782 271 788

Filtracja:    

Wydarzenie cieszyło się dużą popularnością, gdyż oprócz dobrej zabawy przy grach planszowych i karcianych, można było porozmawiać i poznać ludzi z innych grup. Pojawiły się pomysły szerszej współpracy między kołami naukowymi i organizacjami. Rada Kół Naukowych przeprowadziła konkursy, podczas których studenci w zaciętej rywalizacji walczyli o nagrody.

 czytaj więcej...

PUT Lab to innowacyjny, pierwszy w Polsce projekt stworzenia na Uczelni Wyższej miejsca o charakterze Makerspace. Makerspace’y to miejsca wyposażone szerokie spektrum narzędzi – zaczynając od lutownic, wiertarek i szlifierek, a na mikrokontrolerach, drukarkach 3D i frezarkach kończąc. W pełni wyposażony Makerspace umożliwi studentom realizację ich najśmielszych projektów poprzez dostęp do niezbędnych narzędzi.
Rada Kół Naukowych Politechniki Poznańskiej podjęła czytaj więcej...

DOSIKN, czyli Dzień Organizacji Studenckich i Kół Naukowych miał na celu pomóc w promocji oraz reklamie projektów, grantów oraz różnego rodzaju przedsięwzięć, które są realizowane przez koła naukowe i organizacje studenckie.

DOSiKN miał także zachęcić studentów do odejścia od biernej formy studiowania

i rozpoczęcia aktywnego udzielania się na forum Uczelni. Podczas imprezy, oprócz licznych szkoleń, warsztatów, czy ko czytaj więcej...

Wydarzenie - PUT UP!  | data dodania: 24-10-2015 10:11

Celem wydarzenia PUT UP! jest promowanie pasji studentów Politechniki Poznańskiej, nie tylko naukowych. Niejednokrotnie zdarza się, że o wyjątkowych osiągnięciach studentów Uczelni dowiaduje się tylko wtajemniczone grono osób. Znacznie obniża to szanse na zostanie zauważonym przez osoby z branży i co za tym idzie – szybszy rozwój kariery. Projekt PUT UP! został wdrożony, by dać utalentowanym młodym ludziom szansę na zaprezentowanie swej działalności przed sze czytaj więcej...

Prelekcja - Wykłady otwarte  | data dodania: 24-10-2015 10:22

Wykłady otwarte są projektem, mającym na celu stworzenie okazji spotkań studentów

z osobami, które odnoszą sukcesy w swojej pracy zawodowej, spełniają życiowe pasje. Osoby te mają zainspirować i zmotywować młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Ponadto daje to możliwość poznania przedstawicieli wielu branż, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do dziedzin technicznych, czy naukowych. Zaproszeni zostają zarówno czytaj więcej...

Warsztat - Cykl szkoleń - student dla studenta  | data dodania: 24-10-2015 10:24

Głównym założeniem projektu jest organizacja cyklu szkoleń przygotowywanych przez studentów, których grupą docelową byliby studenci Politechniki Poznańskiej. Projekt ma za zadanie rozwój kompetencji wśród członków kół i organizacji na naszej Uczelni. Akademicki ruch naukowy  skupia najzdolniejszych i najambitniejszych studentów Politechniki Poznańskiej, co daje Nam ogromny potencjał i pole do działania. Ponadto dzieląc czytaj więcej...

Warsztat - Cykl szkoleń - firmy dla studentów  | data dodania: 24-10-2015 10:25

W odpowiedzi na oczekiwania studentów oraz rosnące wymagania pracodawców  względem studentów kierunków inżynierskich, chcielibyśmy nawiązać bezpośrednią współpracę

z przedstawicielami firm. Projekt będzie polegać na organizacji szkoleń ze ściśle określonej tematyki dla wąskiej docelowej grupy studentów.

Chcemy zbudować relację, dzięki której studenci będą mieli możliwość efektywnego z czytaj więcej...

Wydarzenie - Dziewczyny na Politechniki  | data dodania: 24-10-2015 10:28

Dziewczyny na Politechniki! to pionierski i innowacyjny projekt promujący kierunki techniczne i ścisłe wśród młodych kobiet w Polsce i zagranicą. Jest to największe tego typu wydarzenie w kraju. Pomysł zrodził się w 2006 roku i jest kontynuowany na wielu polskich uczelniach technicznych do dziś. Z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. 

Politechnika Poznańska nieraz była zaangażowana w to wydarzenie. W tym roku również mat czytaj więcej...

Organizacja konferencji - Konferencja Grantowa  | data dodania: 24-10-2015 10:31

Konferencja grantowa ma na celu prezentację wyników projektów realizowanych przy udziale finansowym pochodzącym z grantów. Grantem nazywamy dofinansowanie z wyznaczonej na ten cel puli, w ramach dwóch edycji, w semestrach zimowym i letnim 2014/15. Projekty były rozpatrywane w kategoriach: badawczej, konstrukcyjnej i artystycznej. 

W trakcie trwania konferencji, ponad dwudziestu realizatorów grantów będzie miało czytaj więcej...

Prorektor ds. kształcenia: dr hab. Jacek Goc, prof. nadzw. PP   |  
E-mail do opiekuna: sekretariat.prorektorow@put.poznan.pl   |  
Telefon do opiekuna: 665 36 92 (Sekretariat Prorektorów)
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl