Partnerzy:

Uczestnictwo w konkursie - Zwolnieni z Teorii - w trakcie realizacji

Termin: 01-11-2015
Miejsce:
Opis:

„Zwolnieni z Teorii” to ogólnopolska olimpiada kierowana do studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jej celem jest rozwój praktycznych umiejętności uczestników z zakresu zarządzania projektami oraz inspiracja do aktywności społecznej. 

Wyzwaniem uczestników jest zrealizowanie własnego projektu społeczneago. Ułatwia to interaktywny portal, a pomagają doświadczeni mentorzy. 

Wszyscy, którym uda się dokończyć projekt, dostają certyfikaty z zarządzania o międzynarodowej rozpoznawalności. Najlepsi zostają wyróżnieni prestiżowymi tytułami.

 

Opis problemu społecznego : Przy wzroście zużycia energii elektrycznej konieczna jest rozbudowa systemu wytwórczego. Polska potrzebuje nowego, stabilnego źródła energii i w tym przypadku rozsądne wydaje się postawienie na elektrownie jądrowe. Główną barierą stojącą na przeszkodzie rozbudowy polskiej energetyki jądrowej jest niechęć społeczeństwa wynikająca z niewiedzy. Głównym celem naszego projektu jest wiec popularyzacja energetyki jądrowej i poszerzanie świadomości społeczeństwa. Chcemy również zwrócić uwagę na korzystne zastosowanie technik jądrowych- szczególnie w medycynie.

 Tematyka projektu: Edukacja

 Forma projektu: Wydarzenie publiczne

Nazwa projektu: Warsztaty z energią Opis projektu: Organizacja warsztatów w postaci prelekcji dla uczniów szkoły średniej. Projekt będzie dotyczył zagadnień związanych z poszanowaniem energii, zrównoważonym rozwojem nowymi źródłami energii. Ponadto zainteresowane grono zdobędzie wiedzę o perspektywach zatrudnienia na arenie międzynarodowej, w sektorach poruszanych w projekcie. Omówione zostanie pozytywne działania promieniowania jonizującego w niskich dawkach na zdrowie i życie człowieka. Projekt będzie miał na celu dzielenie się wiedzą z zakresu technik jądrowych w sposób przystępny dla odbiorcy. Planowana liczba beneficjentów : 90

Kim są beneficjenci: Beneficjentami organizowanego przez nas wydarzenia są głównie uczniowie szkół średnich i nauczyciele oraz osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę na temat energetyki oraz medycyny jądrowej. Część warsztatów skierowana będzie dla laików, nieposiadających wiedzy technicznej, pragnących poznać wszystkie aspekty korzystania z technik jądrowych. Ta część wykładów ma zainteresować osoby sceptycznie podchodzące do energetyki jądrowej oraz tą część społeczeństwa, która niewiele wie o tej dziedzinie wiedzy. Druga część warsztatów skierowana jest dla osób które posiadają już jakąś wiedzę na temat energetyki jądrowej, a chcą ją poszerzyć o wiedzę bardziej szczegółową, opartą na doświadczeniu studentów.
OPIS KORZYŚCI DLA BENEFICJENTÓW:
 Główną korzyścią dla beneficjentów jest poszerzenie wiedzy na temat energetyki, zrównoważonego rozwoju i technik jądrowych. Warsztaty pozwolą na ukształtowanie poglądów dotyczących energetyki jądrowej w oparciu w fakty i wiedzę techniczną, a nie obawy przed nowymi technologiami i strach przed ewentualną katastrofą. Pozwolą również uczestnikom zdobyć specjalistyczną wiedzę, nie dostępną w ogólnodostępnych źródłach. Dla studentów warsztaty będą możliwością rozwinięcia zdolności wystąpień
publicznych.

 SPOSÓB OSIĄGNIĘCIA CELU:

Nawiązanie współpracy ze szkołami średnimi. Przeprowadzenie researchu w obrębie kół zainteresowań w szkołach średnich, celem właściwego dobrania grupy uczestników. Przedstawienie wstępnej wizji warsztatów zainteresowanej szkole. Uzgodnienie tematyki w oparciu o zainteresowanie i możliwości czasowo organizacyjne. Przygotowanie prezentacji oraz materiałów dydaktycznych przez studentów. Wygłoszenie prezentacji

wraz z użyciem przygotowanych
rekwizytów.
OPIS PLANOWANEGO SPOSOBU WERYFIKACJI ZMIANY SPOŁECZNEJ
Ankieta:
1. Czy dowiedziałeś/aś się czegoś nowego i ciekawego podczas warsztatów?
2. Czy podobała się Tobie organizacja? Co proponowałbyś/abyś zmienić?
3. Jak oceniasz kontakt z organizatorami i łatwość pozyskania od nich informacji?
4. Czy uważasz takie wydarzenia za pożyteczne i czy w przyszłości wybrałbyś/abyś się na nie jeszcze raz?
5. Czy słyszałeś/są o podobnych wydarzeniach wcześniej? Jeśli tak to jakich?
PLANOWANA LICZBA WZMIANEK O PROJEKCIE W MEDIACH  : 3

Członkowie MSKN Polonium zaangażowani w projekt:
Tomasz Hanusek
Ewelina Kucal
Sylwia Musiał
Filip Schraube
Arkadiusz Siwiec
Adrian Struski

 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl