Partnerzy:

Wydarzenie - Zebranie organizacyjne

Termin: 13-05-2015
Liczba osób uczestniczących: 50
Tematyka: Zebranie organizacyjne dotyczące projektów realizowanych w kole.
Opis:

Na zebraniu poruszona była tematyka związana z prowadzeniem projektów. Zaprezentowano algorytm składania chęci zrealizowania projektu oraz podano szereg informacji ułatwiających nadzór nad przebiegiem projektu dla osoby kierującej projektem.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl