Partnerzy:

Uczestnictwo w konkursie - Udział w zawodach Air Cargo Challenge Stuttgart 2015

Termin: 14-08-2015 - 16-08-2015
Miejsce:
Opis:

Zawody Air Cargo Challenge od 2003r. organizowało w Portugalii stowarzyszenie lotnicze i kosmiczne APAE(Portuguese Association of Aeronautics and Space) wzorując się na północnoamerykańskich zawodach uniwersytec-kich Design-Build-Fly (zaprojektuj - zbuduj - lataj). Od tego czasu zawody są organizowane cyklicznie co dwa lata (w latach nieparzystych), a od 2007r. noszą miano zawodów europejskich. Cyklicznie organizatorem jest instytucja, której studenci zwyciężyli w poprzedniej edycji. Po raz drugi organizatorem jest EuroaviaStuttgart i AkamodellStuttgart (zwycięzcy z 2009 i 2013r.).

Uczestnicy zawodów projektują, wykonują dokumentację, budują i oblatują model, którego zadaniem jest podniesienie jak największego obciążenia. Samolot musi wystartować z pasa o długości 60 metrów a następnie pokonać jak najwięcej odcinków o długości 100 m, pomiędzy dwoma pylonami, w ciągu dwóch minut, a następnie bezpiecznie wylądować na wskazanym pasie. Model musi spełniać reguły zawodów (np. określone maksymalne wymiary modelu oraz rodzaj silnika).

Cel zawodów to m.in.:

•rozwijanie ducha współzawodnictwa pomiędzy środowiskami akademickimi i naukowymi,

•umożliwienie kulturowej wymiany pomiędzy europejskimi uniwersytetami,

•promowanie kontaktów między osobami dzielącymi pasję, rozwijanie pracy grupowej, wymiany wiedzy i technologii pomiędzy studentami i modelarzami, rozwijanie nowych pomysłów w sposób praktyczny,

•stymulowanie rozwoju lotnictwa,

•umożliwienie współpracy pomiędzy kadrą naukową i studentami oraz konfrontacji wiedzy teoretycznej z wynikami praktycznych eksperymentów, umożliwienie promowania uniwersytetów.

Zawody, podobnie jak SAE Aero Design, składają się z dwóch części:

•projektowej (drużyna konstruuje model biorąc pod uwagę wymagania konkursu i finansowy aspekt przedsięwzięcia, opracowuje raport projektowy w celu udokumentowania procesu projektowania i konstrukcji,; projekt jest oceniany przez sędziów),

•lotniczej (modele rywalizują w konkurencji podniesienia największego obciążenia we wskazanym czasie i na określonym dystansie).

 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl