Partnerzy:

Uczestnistwo w konferencji - XXVI Seminarium Mostowe w Rosnówku czerwiec 2016

Termin: 07-06-2016
Charakter: Krajowy
Opis:

Dnia 7 czerwca 2016 r. przedstawiciele Koła Naukowego Mostowców Politechniki Poznańskiej uczestniczyli w XXVI seminarium „Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów” w Rosnówku, organizowanym przez Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Poznańskiej przy współudziale Oddziału Wielkopolskiego Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej. Seminarium połączone było z obchodami 90-tej rocznicy urodzin prof. dr. hab. inż. Andrzeja Ryżyńskiego, byłego rektora Politechniki Poznańskiej. Przedstawienie jego osoby oraz osiągnieć otworzyło seminarium. Następnie jeden z prelegentów przedstawił przegląd mostów w Szkocji, od średniowiecznych mostów kamiennych po dzisiejsze nowe obiekty. W przewie uczestnicy mogli zapoznać się z ofertą firm sponsorskich oraz porozmawiać z przedstawicielami przedsiębiorstw związanych z mostownictwem. Po przerwie zaczęła się cześć naukowo – techniczna, w której profesor Tomasz Siwowski z Politechniki Rzeszowskiej przybliżył temat mostów z kompozytów. Referaty dotyczyły budowy pierwszego mostu z kompozytu FRP, sposobu jego projektowania oraz badania. Jeden z następnych referatów poświęcony był stosowaniu łączników sworzniowych do wzmacniania przęseł. Został on przedstawiony przez opiekuna naszego koła dr hab. Wojciecha Siekierskiego. Zilustrowano w nim możliwe sposoby wzmocnienia oraz ich wpływ na konstrukcję. Przed przerwą obiadową swoje referaty przedstawiły firmy sponsorskie, w których przedstawiono nowe materiały do budowy mostów oraz innowacyjne technologie w ich budowie. Uczestnictwo przysporzyło uczestnikom nowego bagażu wiedzy oraz możliwość poznania osób zajmujących się mostownictwem.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl