Partnerzy:

Uczestnistwo w konferencji - UCZESTNICTWO W XVIII ODME - LUBLIN

Termin: 17-20-11-2016
Charakter: Krajowy
Opis:

XVIII Ogólnopolskie Dni Młodego Elektryka (ODME) miały miejsce w Lublinie w dniach 17 – 20 listopada 2016 r. Akademickie Koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr 7 przy Politechnice Poznańskiej reprezentowali:

Prezes – Marcin Racław,

Sekretarz – Wojciech Sołtysiak,

Skarbnik – Mateusz Wojdyński,

Członek – Barbara Urbaniak,

Członek – Karolina Świt,

Członek – Karolina Korzeniowska,

Członek – Oktawia Bohn,

Członek – Agata Orłowska.

Pierwszego dnia wszystkie wydarzenia obywały się na Targach Lublin. Po oficjalnym otwarciu ODME rozpoczął się wykład inauguracyjny oraz spotkanie uczestników z Prezesem SEP  dr inż. Piotrem Szymczakiem. Na debacie obecnych było pięcioro członków delegacji, natomiast pozostali dotarli na miejsce w godzinach południowych. W Międzynarodowych Targach Energetycznych ENERGETICS 2016, które w tym samym czasie odbywały się na Targach Lublin, brała już udział delegacja w pełnym składzie. Była to okazja do zapoznania się z ofertą wystawców z branży elektrotechnicznej oraz energetycznej, a także do krótkiej rozmowy z przedstawicielami przemysłu. W międzyczasie mieliśmy okazję wziąć udział w wykładach, z których jeden prowadzony był przedstawiciela firmy, będącej jednym ze sponsorów ODME -  JM-TRONIK.

Po dłuższej przerwie przeznaczonej na zakwaterowanie w Hotelu Viktoria, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Studenckiej Rady Koordynacyjnej. Na posiedzeniu podsumowano działalność Rady w ostatniej kadencji. Większość zaplanowanych przedsięwzięć udało się zrealizować. Następnie przystąpiono do wyboru nowego składu Rady. Na stanowisko prezesa SRK starowało dwóch kandydatów. Z niewielką przewagą prezesem na nową kadencję został wybrany, już po raz drugi, Marcin Rybicki z Politechniki Łódzkiej. W dalszym głosowaniu wybrano kolejnych członków prezydium. Po wyborach głos zabrał prezes Piotr Szymczak, który pogratulował członkom SRK zrealizowanych przedsięwzięć, zachęcił do dalszej pracy i zaapelował o lepszą wymianę informacji między członkami SRK.

Następnie wszyscy udali się na kolację wraz z wieczorem integracyjnym, przygotowaną przez organizatorów w klubie „Silence”. Na spotkaniu nie zabrakło prezesa SEP p. Piotra Szymczaka, z którym nasza delegacja miała przyjemność dłużej porozmawiać o działalności AK SEP na Politechnice Poznańskiej, a także naszych planach edukacyjnych i zawodowych. Dyskusję uwieńczono wspólnym zdjęciem. Dla członków delegacji, który brali udział w ODME po raz pierwszy, wieczór był doskonałą okazją do poznania członków oddziałów SEP z całej Polski, natomiast dla członków z większym stażem – do odświeżenia relacji.

Dzień drugi rozpoczął się od śniadania. Obfitował on w szereg wykładów obejmujących swą tematyką różnorodne gałęzie branży elektrotechnicznej oraz energetycznej – od odnawialnych źródeł energii poprzez automatykę i sterowanie aż po pojazdy elektryczne i hybrydowe oraz elektryczny transport miejski. Prezentujący poruszali współczesne problemy sektora elektrycznego, dzięki czemu wykłady były bardzo atrakcyjne. W blok wykładowy wpleciono przerwę obiadową i kilka kawowych.

Wśród członków ODME, obecni byli także goście z Ukrainy. SEP rozpoczął współpracę z tamtejszymi wybranymi uczelniami, których przedstawiciele mieli okazję zaprezentować się podczas ODME.

Po południu uczestnicy ODME  udali się na halę sportową Politechniki Lubelskiej, by tam stanąć do rywalizacji w tzw. Lidze Elektryków, a mianowicie w części sportowej, która obejmowała dwie konkurencje: siatkówka i ergometr wioślarski. W konkurencjach tych brała udział męska część poznańskiej delegacji – Wojciech Sołtysiak, Marcin Racław oraz Mateusz Wojdyński, natomiast część damska wzorowo kibicowała. W rezultacie oddział poznański znalazł się na jednym z czołowych miejsc zestawienia konkursowego.

Program dnia drugiego zakończyła wspólna kolacja w hotelu, po której uczestnicy, nie mając ochoty się rozstać, spędzili wieczór integrując się i korzystając z uroków miasta Lublina.

Trzeciego dnia, zaraz po śniadaniu uczestnicy udali się na wycieczki zorganizowane przez oddział lubelski. Uczestnicy zostali podzieleni na cztery grupy wycieczkowe – każda z nich miała okazję zwiedzić inne miejsce. Oddział poznański znalazł się w grupie, która pojechała do Elektrociepłowni Wrotków. Jest to bardzo interesujący obiekt energetyczny ze względu na obecność układu gazowo-parowego. W pierwszej kolejności, podczas krótkiego wykładu, zapoznaliśmy się z charakterystyką obiektu, by następnie przejść do zwiedzania. Największą atrakcją była możliwość wjechania na prawie dwustumetrowy komin, z którego podziwialiśmy panoramę Lublina.

Zaraz po powrocie z wycieczki odbył się wykład przedstawiciela firmy Sonel na temat przeprowadzania pomiarów w instalacjach elektrycznych.

Po wykładzie przyszedł czas na część teoretyczną Ligi Elektryków. Część merytoryczną podzielono na dwa etapy. Pierwszy z nich miał formę testu wiedzy z elektrotechniki. Oddział poznański reprezentowali Agata Orłowska oraz Wojciech Sołtysiak. Po zakończeniu tej części podsumowano punkty z wcześniejszych konkurencji, punktowano też czynny udział w wykładach i wycieczkach. Oddział poznański zakwalifikował się do kolejnego etapu.

Po wycieczce i wyczerpującym wysiłku umysłowym wszyscy chętnie udali się na obiad. Następnie odbyły się jeszcze trzy wykłady o tematyce zbliżonej do dnia poprzedniego. Po wykładach uczestnicy udali się na jeden z wydziałów Politechniki Lubelskiej. Tam także przygotowano dla nas wykład, który poświęcony był obsłudze programu Matlab.

W końcu przyszedł czas na ostateczne zmagania w Lidze Elektryków. Na drużyny, które zakwalifikowały się do tego etapu czekały dwa zadania praktyczne. Pierwsze wymagało wiedzy z przeprowadzania pomiarów, ponieważ należało przeprowadzić pomiary na makiecie domu jednorodzinnego, udostępnionej przez firmę Sonel. W tej konkurencji oddział poznański reprezentował Wojciech Sołtysiak, zajmując bardzo dobre drugie miejsce. Drugie zadanie związane było z obsługą programu Matlab. Tutaj przedstawicielami byli Barbara Urbaniak oraz Mateusz Wojdyński, którzy sprostali zadaniu, jednak inne zespoły wyróżniały się większym doświadczeniem w tym zakresie. Ostatecznie oddział poznański znalazł się w środku zestawienia. Po zakończeniu konkurencji uczestnicy udali się do hotelu, by przygotować się na zbliżający się bankiet pożegnalny.

Bankiet rozpoczął się od wręczenia dyplomów za udział w ODME oraz nagród i wyróżnień w Lidze Elektryków. Następnie głos zabrali organizatorzy, dziękując uczestnikom za przybycie i życząc udanej zabawy. Po uroczystej kolacji rozpoczęła się zabawa taneczna.

Niedzielny poranek rozpoczęto śniadaniem, po którym udaliśmy się na pociąg powrotny do Poznania. Podróż minęła nam na wspominaniu wydarzeń minionych czterech dni, a także planów na działalność w AK SEP.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl