Partnerzy:

Wydarzenie - Wielkopolski Zlot Wędrowników

Termin: [11-13]-03-2016
Liczba osób uczestniczących: 14
Tematyka: Warsztaty skierowane do harcerzy w wieku wędrowniczym o szerokiej tematyce.
Opis:

Wzlot – Wielkopolski Zlot Wędrowników jest wojewódzkim spotkaniem, na które rokrocznie przyjeżdża kilkuset licealistów z terenu Wielkopolski. HKA SKIPP został poproszony o współorganizację tej imprezy. W tym roku HKA SKIIPP przeprowadzil zajęcia z bezpieczeństwa komputerowego i działalności w kołach naukowych i org.anizacjach studenckich. Ponadto jak w latach ubiegłych w organizowaliśmy kawiarenkę, czyli miejsce spotkań i dyskusji uczestników po godzinach zajęć. Ta sposobność jak co roku zapewnia zainteresowanie kręgiem wśród kandydatów na studia.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl