Partnerzy:

Wydarzenie - Wielkopolski Zlot Wędrowników

Termin: [13-15]-03-2015
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Warsztaty skierowane do harcerzy w wieku wędrowniczym o szerokiej tematyce.
Opis:

Wzlot – Wielkopolski Zlot Wędrowników jest wojewódzkim spotkaniem, na które rokrocznie przyjeżdża kilkuset licealistów z terenu Wielkopolski. HKA SKIPP został poproszony o współorganizację tej imprezy. W tym roku współpraca z organizatorami przebiegała dwutorowo: HKA SKIPP był odpowiedzialny za zorganizowanie punktu pobierania próbek dla dawców szpiku kostnego oraz przeprowadził happening pisania listów do chorych dzieci z fundacji Marzycielska Poczta. Ponadto jak w latach ubiegłych w organizowaliśmy kawiarenkę, czyli miejsce spotkań i dyskusji uczestników po godzinach zajęć. Ta sposobność jak co roku zapewnia zainteresowanie kręgiem wśród kandydatów na studia, pozyskaliśmy w ten sposób 2 nowych członków.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl