Partnerzy:

Prelekcja - Wykłady otwarte

Termin:
Kategoria: Miękkie
Liczba osób uczestniczących: 0
Opis:

Wykłady otwarte są projektem, mającym na celu stworzenie okazji spotkań studentów

z osobami, które odnoszą sukcesy w swojej pracy zawodowej, spełniają życiowe pasje. Osoby te mają zainspirować i zmotywować młodych ludzi do rozwijania swoich umiejętności i zainteresowań. Ponadto daje to możliwość poznania przedstawicieli wielu branż, nie ograniczając się tylko i wyłącznie do dziedzin technicznych, czy naukowych. Zaproszeni zostają zarówno poznańscy sportowcy, jak i trenerzy umiejętności miękkich lub specjaliści z branży biznesowej, blogerzy i inni.

Projekt miałby odbywać się cyklicznie w każdy wtorek począwszy od 10 marca, przez trzy miesiące. Każdorazowo studenci będą zawiadamiani o charakterze spotkań drogą elektroniczną wraz z krótkim opisem wydarzenia.

Jako że cykl spotkań tego typu będzie organizowany na Politechnice po raz pierwszy, spodziewamy się dużego zainteresowania ze strony studentów, szczególnie przedstawicieli kół naukowych i organizacji studenckich.

Planowo wykład otwarty ma składać się z dwóch części: tematu zaprezentowanego przez prelegenta oraz części dyskusyjnej. Plan dokładnego przebiegu spotkania pozostałby w gestii prelegenta. Czas trwania pojedynczego wykładu byłby nie krótszy niż 1,5 godziny.

Projekt ten ma szansę stać się tradycją na Politechnice i zbudować trwałą relację między studentami, kołami naukowymi i organizacjami oraz przedstawicielami firm, przedsiębiorcami i innymi interesującymi ludźmi z wielu obszarów życia.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl