Partnerzy:

Prelekcja - Wykład "Nowe kierunki w konstrukcji z ziemi ubijanej" W. Switzer

Termin: 21-04-2016 13:15
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 150
Tematyka: Kontrukcja z ziemi ubijanej, nowoczesne wykorzystanie materiałów naturalnych
Opis:

Zorgaznizowanie prelekcji poprowadzonej przez Wayne'a Switzer'a, szwajcarskiego architekta, który w swoich projektach wykorzystuje w nowoczesny sposób tradycjną technikę budowania z ziemi ubijanej. Przedstawienie własnych realizacji obiektów w tej technice oraz korzyści płynących z takiego budowania dla użytkowników i środowiska.

Zorganizowanie wystawy towarzyszącej wykładowi prezentującej dokonania Koła w dziedzinie naturalnego budownictwa.

Miejsce: Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej 

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl