Partnerzy:

Wycieczka - Wycieczka na budowę tunelu - Poznań, Dębiec

Termin: 14-10-2016
Miejsce: Poznań, ul. 28 Czerwca
Liczba osób uczestniczących: 5
Tematyka: Budownictwo Podziemne
Opis:

Dnia 14.10.2016 odbyła się wycieczka na teren budowy tunelu zlokalizowanego na Dębcu pod linią kolejową relacji Wrocław-Poznań. Budowa obejmuje tunel drogowy w ciągu ul. Czechosłowackiej pod ulicami Opolską i 28 Czerwca 1956 realizowany przez firmę STRABAG, a także pod torami PKP - ten odcinek realizowany przez firmę INTOP Warszawa na zlecenie PKP PLK. Modernizowany odcinek ma długość 1,1 km, a całkowity koszt inwestycji, leżący po stronie miasta wynosi 75 mln zł. Rozpoczęcie robót budowlanych miało miejsce 21 sierpnia 2014 r. natomiast oddanie do użytku jest planowane na koniec bieżącego roku.

Tunel budowany był metodą podstropową. W pierwszej kolejności zostały wykonane ścianki szczelinowe. Następnie wykonano strop części zamkniętej tunelu, dopiero wtedy zaczęto wydobywanie mas ziemnych. Płyta denna oraz płaszcz tunelu był betonowany przez otwory pozostawione w stopie, dzięki czemu pompa miała dostęp do dolnych części tunelu.

Tunel był wykonywany segmentami. 
Nad częścią kolejową (otwartą) były wykonane dwa wiadukty kolejowe. Jeden pod linie pasażerską drugi pod linię towarową (linie dwutorowe). Wiadukty były wykonywane przy zachowaniu ruchu kolejowego. Wiązało się to z koniecznością budowania wiaduktu w dwóch segmentach, oddylatowanych od siebie. Jeden segment pod jeden tor. Wymusiło to na wykonawcach szybkie prowadzenie robót, co wiązało się z pracą dwuzmianową. Konstrukcja wiaduktów składa się z belek stalowych obetonowanych, co pozwoliło uzyskać niską wysokość konstrukcyjną. Przęsła wiaduktów oparte są na ścianach szczelinowych. Na odcinku „tunelu” między wiaduktami zastosowano stałe rozpory betonowe.

Tunel posiada również część dla pieszych i rowerzystów, jest dostosowany dla niepełnosprawnych oraz będą się w nim znajdować dwa przystanki autobusowe. Poza budową tunelu prace budowlane również uwzględniają zagospodarowanie terenu wokół obiektu, budowę jezdni i chodników oraz gruntowną przebudowę uzbrojenia podziemnego.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl