Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - AUTOJET - ergonomiczna ocena stanowisk pracy

Termin realizacji: 26
Liczba osób realizujących: 4
Tematyka: Współpraca z Panem Krzysztofem Kantorskim. Wstępne rozeznanie w firmie AUTOJET. Planowane działania: * opis istniejącego stanowiska pracy pod względem zakresu wykonywanych czynności, używanych środków technicznych – ogólna charakterystyka stanowiska, * oszacowanie i ocena ryzyka w zakresie dolegliwości MSDS na istniejącym stanowisku pracy tokarza przy pomocy metod RULA/REBA/OWAS, * ocena antropometryczna środowiska pracy (rozmieszczenie wyposażenia stanowiska pracy, pozycja ciała podczas pracy, wykorzystanie przestrzeni roboczej), * ocena materialnego środowiska pracy, m.in. sporządzenie map hałasu przy wszystkich stanowiskach aktywnych oraz przy wyłączonej tokarce, * diagnoza dolegliwości odczuwanych przez pracowników pracujących na maszynie, * opis proponowanych zmian dla stanowiska operatora tokarki i związanych z nim zmian dla pozostałych stanowisk, * oszacowanie i ocena ryzyka w zakresie dolegliwości MSDS na projektowanym stanowisku pracy tokarza przy pomocy metod RULA/REBA/OWAS, * ocena antropometryczna środowiska pracy na projektowanym stanowisku pracy (rozmieszczenie wyposażenia stanowiska pracy, pozycja ciała podczas pracy, wykorzystanie przestrzeni roboczej), * oszacowanie materialnego środowiska pracy na projektowanym stanowisku pracy, * zestawienie i porównanie osiągniętych obciążeń w poszczególnych kategoriach, * zaproponowanie optymalizacji w zakresie organizacji i wykorzystywanego miejsca pracy, np. poprzez wykorzystanie metody 5S
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl