Partnerzy:

Wydarzenie - Udział w międzynarodowych praktykach na terenie Federacji ROsyjskiej

Termin: 03-07-2016 - 21.07.2016
Liczba osób uczestniczących: 3
Tematyka: Praktyki o charakterze naukowym w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej. Praktykanci pod opieką pracowników naukowych wykonują określone doświadczenie, a na koniec praktyk referują wyniki swoich badań.
Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl