Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Termogenerator z ogniwem Peltier'a

Termin realizacji: 10
Liczba osób realizujących: 1
Tematyka: Wykorzystanie efektu Peltier'a
Opis:

Wykonawca: Łukasz Kaczmarek

Cel: Celem projektu było opracowanie termogeneratora wykorzystującego zjawisko Peltiera.

Opis projektu: W ramach projektu opracowano termo-generator bazujący na ogniwie Peltiera. Układ poza ogniwem Peltiera składa się z 2 radiatorów, nazwanych odpowiednio 'gorącym' i cooler'em oraz silnika DC malej mocy. Radiator dolny 'gorący' jest ogrzewany energią cieplną pochodzącą z płomienia świecy. Powstały w ten sposób przepływ ciepła ogrzewa 'gorącą' stronę modułu Peltiera. Górna strona moduły jest natomiast chłodzona poprzez cooler, który odbiera ciepło. W wyniku gradientu temperatur w ogniwie pojawia się siła termoelektryczna. Siła ta zasila silnik DC sprzężony ze wentylatorem.

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl