Partnerzy:

Wydarzenie - Talent za Talent 2014

Termin: 10-06-2015
Liczba osób uczestniczących: 250
Tematyka: Ogólnopolski konkurs dla najzdolniejszych maturzystów.
Opis:

Celem ogólnopolskiego konkursu skierowanego do ambitnych maturzystów było wyłonienie wszechstronnie uzdolnionego lidera, który wyróżnia się zaangażowaniem w działalność na rzecz społeczności lokalnej, udziałem w olimpiadach, a także członkostwem w organizacjach pozarządowych itp.

Patronat Honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej.​ ​Głównym Partnerem głównym konkursu została firma Citi Service Center Poland. Partnerami były również firma KPMG oraz Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, która dla wybranej osoby ufundowała nagrodę – indeks na dowolny kierunek studiów.

​Konkurs składał się z czterech etapów. Pierwsze dwa etapy odbyły się drogą internetową – zgłosiło się na nie 250 uczestników. Do trzeciego etapu zostały wyłonione 24 osoby, które brały udział w rozmowach rekrutacyjnych, assessment center i warsztacie na temat autoprezentacji organizowane przez przedstawicieli Citi Service Center Poland w siedzibie firmy. Finaliści uczestniczyli także w wykładach na Uczelni Łazarskiego. Dnia 10 czerwca 2015 roku odbył się ostatni etap konkursu – Gala Finałowa w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej w Warszawie, na której gościliśmy Minister Edukacji Narodowej - Panią Joannę Kluzik-Rostowską.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl