Partnerzy:

Wydarzenie - Szkolenie Easy Solar

Termin: 30-03-2015-31-03-2015
Liczba osób uczestniczących: 50
Tematyka: Systemy fotowoltaiczne
Opis:

Podczas szkolenia będzie można nauczyć się projektowania takich systemów. Wartość takiego szkolenia to ok. 1300 zł, ale dla członków KNIŚ jest ono darmowe. Szkolenie to będzie wstępem do cyklu szkoleń, po którym najlepsi uczestnicy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, dzięki czemu będzie można uzyskać praktyki, staż lub umowę o dzieło. Ponadto każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu i zostawi CV, zostanie wpisana do bazy kandydatów do organizacji „Dolina Fotowoltaiki”, a co za tym idzie zostanie ono udostępnione innym korporacją z Wielkopolski zajmującymi się Odnawialnymi Źródłami Energii.
Uczestnicy szkolenia otrzymają odpowiednie materiały.

Szczegółowe informacje odnośnie szkolenia i warsztatów z Easysolar. Wydarzenie odbędzie się w dwóch etapach:
30 marca zaplanowane jest szkolenie w godzinach 18:45- 21:45 z zakresu:
1. Nowych technologii stosowanych w fotowoltaice w sektorze przedsiębiorstw oraz gospodarstw domowych;
2. Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii- tego jakie zmiany wprowadziła dla mikro, małych instalacji oraz farm fotowoltaicznych;
3. Przygotowywania projektu koncepcyjnego oraz dokumentacji do energetyki w celu przyłączenia systemu do sieci elektroenergetycznej
4. Sposobów finansowania systemów fotowoltaicznych.
31 marca odbędą się warsztaty z zakresu projektowania systemów fotowoltaicznych w godzinach 15:30- 19:00. W ten dzień potrzebne będą laptopy!

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl