Partnerzy:

Prelekcja - Szkoła Energetyki Jądrowej

Termin: 26-10-2015 14:21
Kategoria: Twarde
Liczba osób uczestniczących: 5
Tematyka: Energetyka jądrowa
Opis:

Jest to już 3 udział członków MSKN Polonium w Szkole Energetyki Jądrowej.

Dzień 1 • Day 1

1. Otwarcie Szkoły • School opening
dr hab. K. Kurek, Dyrektor Narodowego Centrum Badań Jądrowych • Director of National Centre for Nuclear Research

2. Status Programu Polskiej Energetyki Jądrowej • Status of Polish Nuclear Energy Program
Z. Kubacki, Dyrektor Departamentu Energii Jądrowej, Ministerstwo Gospodarki • Director of Nuclear Energy Department, Ministry of Economy

3. Program budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce • Program of first nuclear power plant construction in Poland
J. Cichosz, Prezes PGE EJ 1 • Chairman of PGE EJ 1

4. Rola firmy AMEC jako Organizacji Wsparcia Technicznego w rozwoju energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii • Role of AMEC as a TSO in nuclear power development in the UK
D. Boath, Vice President Chief Engineer AMEC Clean Energy Europe • Vice President Chief Engineer AMEC Clean Energy Europ

5. Środowiskowe korzyści energetyki jądrowej • The environmental benefits of nuclear energy
B. Comby, President of Environmentalists For Nuclear Energy, France • Prezes Stowarzyszenia Environmentalists For Nuclear Energy, Francja

6. Energia jądrowa to życie – wszyscy powinni zrozumieć konieczność zmiany podejścia do energii jądrowej • Nuclear is for Life, All should understand the need to change the culture
Prof. dr W. Allison, Uniwersytet w Oksfordzie, Wielka Brytania • Oxford University, United Kingdom

7. Rola energetyki jądrowej w Państwowym Programie Energetycznym Republiki Czeskiej i jej uzasadnienie • The role of nuclear power in the State Energy Concept of the Czech Republic and its justification
Dr J. Misak, Dyrektor ds. Strategii, Nuclear Research Institute Rez, Czechy • Director for Strategy, Nuclear Research Institute Rez, Czech Republic

8. Niemiecka transformacja energetyczna “Energiewende” – czy jest to opłacalna droga do zrównoważonej gospodarki nisko emisyjnej? • The German “Energiewende” – a viable path toward a sustainable low carbon energy future?
Prof. dr A. Voss, Uniwersytet w Stuttgarcie, Niemcy • University of Stuttgart, Germany

9. Renesans energetyki jądrowej na świecie • Nuclear power renaissance over the world
Ł. Koszuk, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polska • National Centre for Nuclear Research, Poland

10. Ekonomiczne i techniczne aspekty brytyjskiego programu rozwoju energetyki jądrowej prowadzonego przez Electricité de France • Economic and technical aspects of UK nuclear power program led by Electricité de France
F. Reilly, PwC, Wielka Brytania • PwC, Great Britain 

11. PROCES WYBORU I OCENY LOKALIZACJI EJ – SESJA TRENINGOWA • SITING ISSUES – TRAINING SESSION
Prof. dr A. Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polska • National Centre for Nuclear Research, Poland

12. Status procesu oceny lokalizacji dla pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce Status of siting studies in Poland
M. Stryjecki, Dyrektor Biura Lokalizacji, Infrastruktury i Ochrony Środowiska, PGE EJ 1, Polska • Director of Siting, infrastructure and Environment Protection Office, PGE EJ 1, Poland

Dzień 2 • Day 2

13. Skutki zdrowotne wydobycia uranu • Health effects of uranium mining
Prof. dr A. Strupczewski, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polska • National Centre for Nuclear Research, Poland

14. Uran dla zrównoważonego jądrowego cyklu paliwowego • Uranium for sustainable nuclear fuel cycle
Prof. dr H.-M. Prasser, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Szwajcaria  Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Switzerland

15. ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE – SESJA TRENINGOWA • RADIOACTIVE WASTE – TRAINING SESSION
Korczyc, Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, Polska • Radioactive Waste Management Plant, Poland

16. Odkrycie promieniowania X • The discovery of X rays
Prof. dr hab. A.K. Wróblewski, Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Polska • Faculty of Physics, Warsaw University, Poland

17. Projektowanie i budowa obiektów jądrowego cyklu paliwowego • Design and construction of nuclear fuel cycle facilities
C. Hueso Ordoñez, IDOM, Hiszpania • IDOM, Spain

MEDYCYNA NUKLEARNA • NUCLEAR MEDICINE

18. Promieniowanie jonizujące w diagnostyce i terapii w nowoczesnej medycynie • Ionizing radiation in diagnostic and treatment in modern medicine
Prof. dr hab. N. Golnik, Warsaw Politechnika Warszawska Polska • Warsaw Technical University, Poland

19. Hadrony w radioterapii • Hadrons in radiotherapy
Prof. dr hab. P. Olko, Instytut Fizyki Jądrowej, Polska Akademia Nauk, Polska • Institute of Nuclear Physics, Polish Academy of Science, Poland

20. Pozytonowa Tomografia Emisyjna w medycynie • Positron Emission Tomography in medicine
Prof. dr hab. n. med. L. Królicki, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska • Medical University of Warsaw, Poland
część 1  part 1 część 2  part 2

21. Radioizotopy w medycynie • Radioisotopes in medicine
dr hab. R. Mikołajczak, Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Ośrodek Radioizotopów POLATOM, Polska • National Centre for Nuclear Research, Radioisotope Centre POLATOM, Poland

ELEKTROWNIE JĄDROWE DLA UNII EUROPEJSKIEJ • NUCLEAR POWER PLANTS FOR EU

22. Solidność rozwiązań projektowych reaktora EPR – Analiza w Międzynarodowym Programie Ocen Projektów Reaktorów • Robustness of the EPR reactor design – Analysis through the Multinational Design Evaluation Program
C. Mayoral, Licensing Manager, AREVA

23. Advanced Chinese Reactor spełnia wymagania Unii Europejskiej • Advanced Chinese Reactor meets EU requirements
Y. Maochun, China General Nuclear Power Corporation

24. Innowacje w projektach reaktorow jądrowych firmy GE Hitachi • Innovations in GE Hitachi’s nuclear reactor designs
D. Powell, GE Power & Water

25. Jak reaktor AP1000 zaprojektowany dla USA spełnia wymagania brytyjskie • How AP1000 developed for the USA meets UK regulations
J. Gorgemans, Westinghouse

Galeria

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl