Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Synteza i modyfikacje membrany do ogniw paliwowych z poli(2,5-benzoimidazolu) – ABPBI, domieszkowanego fosforem

Termin realizacji: 27
Liczba osób realizujących: 2
Tematyka: Chemia polimerów
Opis:

Przedsięwzięcie ma na celu przeprowadzenie syntezy poli(2,5-benzoimidazolu) domieszkowanego fosforem stosowanego na membrany wysokotemperaturowe do ogniw paliwowych oraz membran z tego tworzywa modyfikowane napełniaczami opartymi o krzemionkę. Po wykonanej syntezie zostaną przeprowadzone testy funkcjonalne membrany w zastosowaniu w ogniwie paliwowym. 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl