Partnerzy:

Projekt badawczy/konstrukcyjny/oprogramowanie - Sprawzdanie z działalności Koła Naukowego Decybel w roku 2016

Termin realizacji: 29
Liczba osób realizujących: 27
Tematyka: sprawozdanie
Opis:

Koło Naukowe DECYBEL – sprawozdanie z działalności za rok 2016

 

Członkowie:

 1. Przewodniczący: Marianna Parzych

 2. Z-ca przewodniczącego: Karol Piniarski

 3. Sekretarz: Agnieszka Stankiewicz

 4. Marcin Iwanowski

 5. Damian Huderek

 6. Wojciech Węgrzyn

 7. Artur Gulik

 8. Dawid Olszewski

 9. Kacper Podbudzki

 10. Piotr Maciejewski

 11. Maciej Chorążyczewski

 12. Bartosz Jęrzejewski

 13. Mikołaj Rzepecki

 14. Tomasz Sienkiewicz

 15. Krzysztof Suliński

 16. Bartosz Rakoczy

 17. Eryk Kruk

 18. Tomasz Sokołowski

 19. Łukasz Granat

 20. Kamil Rychlewicz

 21. Sylwia Jabłońska

 22. Mateusz Talma

 23. Damian Cieślak

 24. Angelika Gliwa

 25. Jakub Tomczak

 26. Arkadiusz Szczech

 27. Jarosław Warmbier

Projekty realizowanie w roku 2016:

 1. Noc Naukowców 2016

Członkowie Koła Naukowego DECYBEL brali aktywny udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu warsztatów „Zbuduj swojego robota z Arduino” podczas Nocy Naukowców 2016.

 1. Przygotowanie materiałów pomocniczych na warsztaty dla szkół

Studenci przygotowują nowe scenariusze zajęć, materiały i instrukcje na zajęcia organizowane przez Koło Naukowe Decybel dla uczniów szkół średnich.

 1. Projekt „Inteligentne drzwi”

Studenci realizują inteligentny wizjer rozpoznających osobę znajdującą się po drugiej stronie drzwi. System ma zostać oparty o Raspberry Pi i wbudowaną kamerę. Planowane jest wykorzystanie biblioteki OpenCV.

Projekt zakłada realizację "wizjera" umożliwiającego rozpoznanie osoby pukającej do drzwi. W przypadku, gdy osoba jest nieznana, rozważana jest implementacja algorytmów rozpoznawania płci i wieku gościa.

Podczas pracy nad projektem przebadane zostaną różne metody rozpoznawania twarzy - Eigenfaces, Fisherfaces, LBP.

 1. Projekt „Przygotowanie materiałów dydaktycznych”

Członkowie naszego Koła rejestrują wykłady, a także sami opracowują odpowiednie zagadnienia. Wszelkie pomoce edukacyjne dostępne są na stronach: epueps.put.poznan.pl a także na portalu Moodle. W naszych zasobach istnieje wiele materiałów jeszcze nieopublikowanych, jednakże powinno się to zmienić w przeciągu najbliższych tygodni.

 1. Projekt „BlindPhone”

Studenci przygotowują interfejs obsługi głosowej telefonów wyposażonych w system Android dla osób niewidomych i niedowidzących. Projekt zakłada wykorzystywanie modułów rozpoznawania mowy oraz programowanie w języku Java.

 1. Spotkania grupy PLC

Członkowie Koła biorą udział w samoorganizowanych warsztatach dotyczących programowania sterowników PLC.

Dotychczasowe spotkania:

16.12.2016 - Korzystanie z liczników i operacji słowowych

16.12.2016 - Konfiguracja paneli operatorskich HMI

9.12.2016 - Programowanie sterowników PLC i inteligentnych kamer operatorskich - realizacja przemysłowego systemu wizyjnego

25.11.2016 - Programowanie sterowników PLC i inteligentnych kamer operatorskich - realizacja przemysłowego systemu wizyjnego

4.11.2016 - Wprowadzenie do programowania sterowników PLC

 1. Wsparcie organizacji konferencji IEEE SPA

Członkowie naszego Koła pomagali w organizacji wrześniowej konferencji „Signal PROCESSING Algorithms, Architectures, Arrangements, And ApplicationsSPA 2016”. Ich zadaniem było między innymi rejestrowanie przebiegu konferencji, prowadzenie recepcji i informacji, a także bieżące wspomaganie organizatorów.

Harmonogram – plany na rok 2017

 1. Udział w grancie, realizacja modelu przemysłowego systemu wizyjnego – sortera elementów

 2. Przeprowadzenie cyklu warsztatów dla szkół

 3. Współorganizacja Studenckiego Forum Programistów LabVIEW w marcu 2017

 4. Udział w Polifestiwalu, Nocy Naukowców i innych wydarzeniach realizowanych przez PP

 5. Udział w organizacji konferencji SPA 2017

 6. Modernizacja strony internetowe Koła

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl