Partnerzy:

Wydarzenie - Spotkanie naukowe

Termin: 21-11-2016
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Diagnostyka i wibroakustyka
Opis:

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem  badania skuteczności izolacji akustycznej maszyn.

Tym razem celem zajęć było:

Doskonalenie umiejętności w zakresie wykonywania oktawowej analizy widmowej hałasu oraz

interpretacji uzyskiwanych wyników.

 Ćwiczenia w obliczaniu poziomu dźwięku A oraz liniowego poziomu dźwięku (Lin) na podstawie widma oktawowego.

Przeprowadzenie oszacowania skuteczności izolacji akustycznej ekranów akustycznych.

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl