Partnerzy:

Wydarzenie - Spotkanie naukowe

Termin: 07-11-2016
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Diagnostyka i Wibroakustyka
Opis:

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem niewyważenia wirników a dokładniej identyfikacją na podstawie przebiegu drgań oraz widma amplitudowego i fazowego. Naszym celem było doskonalenie umiejętności w zakresie detekcji i identyfikacji niewyważenia wirników na podstawie pomiarów, obserwacji i analiz widmowych drgań węzłów łożyskowych wirników. Przebieg zajęć był następujący:

Przeprowadziliśmy próbę określenia niewyważenia na podstawie pomiarów prędkości drgań

Określiliśmy rodzaj niewyważenia na podstawie synchronicznie rejestrowanych drgań podpór łożyskowych

Oszacowanie typu niewyważenia na podstawie widm amplitudowych i fazowych przemieszczeń drgań rejestrowanych na podporach A i B

Na podstawie przeprowadzonego eksperymentu porównaliśmy wyniki uzyskane dwoma metodami.

Wnioski wnioski wnioski wnioski………..

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl