Partnerzy:

Wydarzenie - Spotkanie naukowe

Termin: 24-10-2016
Liczba osób uczestniczących: 0
Tematyka: Diagnostyka i wibroakustyka
Opis:

Na spotkaniu zajęliśmy się tematem  diagnozowania agregatu maszynowego oraz identyfikacją częstotliwości charakterystycznych podzespołów. Celem zajęć było nabycie umiejętności dokonywania analizy kinematycznej agregatu maszynowego. Wyznaczanie na drodze obliczeniowej częstotliwości charakterystycznych poszczególnych podzespołów oraz weryfikacja doświadczalna drodze eksperymentu czynnego. Doskonalenie umiejętności identyfikacji uszkodzeń defektów i zjawisk na podstawie wyników analizy widmowej drgań agregatu.

Po wykonaniu niezbędnych czynności określiliśmy który element jest bardziej wibroaktywny oraz przeprowadziliśmy analizę jakościową –dotyczącą składu widmowego poliharmonik, które składowe są dominujące, a które mało widoczne. Na koniec określiliśmy przyczyny rozbieżności obliczonych i wyznaczonych na drodze eksperymentu częstotliwości odprawowych defektu punktowego paska oraz częstotliwości obrotowej napędzanego wirnika. Dodam że wprowadzony defekt paska był zjawiskowy J 

Projekt oraz wykonanie: sigmeo.pl